Norges sårbarhet for droner var velkjent. Russlands krig har gjort sårbarheten farligere og synligere.

Popular Article

Martins, Bruno Oliveira (2022) Norges sårbarhet for droner var velkjent. Russlands krig har gjort sårbarheten farligere og synligere., Aftenposten, 27 October.

​Sannsynligvis vil politikere og embetsverk iverksette anti-dronetiltak som har ligget i skuffen i lengre tid. Det er på høy tid.

Full text