Stø kurs i møte med globale utfordringer: Norges utenrikspolitikk [Steady Course in Encountering Global Challenges: Norway’s Foreign Policy]

Book Chapter

Harpviken, Kristian Berg (2022) Stø kurs i møte med globale utfordringer: Norges utenrikspolitikk [Steady Course in Encountering Global Challenges: Norway’s Foreign Policy], in Frønes, Ivar; & Lise Kjølsrød, eds, Det norske samfunn, 8. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk (291–310).