Da staten Israel ble til: Et stridsspørsmål i norsk politikk 1945-49 [The Creation of the Israeli State: A Contentious Issue in Norwegian Politics 1945-49]

Monograph

Waage, Hilde Henriksen (1989) Da staten Israel ble til: Et stridsspørsmål i norsk politikk 1945-49 [The Creation of the Israeli State: A Contentious Issue in Norwegian Politics 1945-49]. Oslo: Gyldendal.