Fra Nigeria til Europa: Innvandring, menneskesmugling og menneskehandel [From Nigeria to Europe: Immigration, Human Smuggling and Trafficking in Persons]

Peer-reviewed Journal Article

Carling, Jørgen (2005) Fra Nigeria til Europa: Innvandring, menneskesmugling og menneskehandel [From Nigeria to Europe: Immigration, Human Smuggling and Trafficking in Persons], Report for the Norwegian Ministry of Justice and the Police.

This report about nigerian migration, human smuggling and trafficking in persons is only available in Norwegian.

Høsten 2004 kom et stort antall nigerianske prostituerte til Norge og nigeriansk menneskehandel ble en del av norsk virkelighet. Nigerianere er også en stadig viktigere gruppe blant asylsøkere. Det nigerianske nærværet i Norge aktualiserer erfaringer med nigeriansk innvandring, menneskesmugling og menneskehandel i andre europeiske land. Denne rapporten har til hensikt å gi en oversikt over noen av disse erfaringene, samt å relatere dem til de sosiale rammene rundt utvandring i Nigeria. Rapporten er et uttrykk for satsning på migrasjonsforskning ved Institutt for fredsforskning (PRIO).