Teknologioverføringer fra militær forskning og utvikling til sivil industri [Technology Transitions from Military R&D to Civilian Industries]

PRIO Report

Bergsgard, Nils Asle; Jens Fredrik Nyhagen; & Jarl Ove Ramsvik (1989) Teknologioverføringer fra militær forskning og utvikling til sivil industri [Technology Transitions from Military R&D to Civilian Industries], PRIO Report, 1. Oslo: PRIO.