Global helse og internasjonal fred og sikkerhet – implikasjoner for FNs sikkerhetsråd? [Global Health and International Peace and Security - Implications for the UN Security Council?]

Non-refereed Journal Article

Nagelhus Schia, Niels; Louise Olsson & Ida Rødningen (2021) Global helse og internasjonal fred og sikkerhet – implikasjoner for FNs sikkerhetsråd? [Global Health and International Peace and Security - Implications for the UN Security Council?], Internasjonal politikk 79(4): 438–443.