Kommer Kina til å gjenoppbygge Afghanistan, Irak og Syria? [Will China rebuild Afghanistan, Iraq and Syria?]

Popular Article

Carrozza, Ilaria & Henrik Buljo Anstorp (2021) Kommer Kina til å gjenoppbygge Afghanistan, Irak og Syria? [Will China rebuild Afghanistan, Iraq and Syria?], Aftenposten, 4 September.

​Kinas interesser i Midtøsten har lange historiske røtter. De siste tjue årene har Kinas innflytelse i regionen derimot vokst kraftig.

I dag pleier Kina relasjoner med sentrale aktører på tvers av tradisjonelle konfliktlinjer i Midtøsten. Regionen er også sentralt plassert langs «Ett belte, en vei»-initiativet, som er Kinas forsøk på å gjenopprette oldtidens silkevei.

Read the op-ed here

Authors

Henrik Buljo Anstorp

Henrik Buljo Anstorp

Department Manager

Ilaria Carrozza

Ilaria Carrozza

Senior Researcher