Tracac czas: migracja dziewczat z Erytrei do Chartumu [‘Wasting time’: migratory trajectories of adolescence among Eritrean refugee girls in Khartoum]

Book Chapter

Grabska, Katarzyna (2020) Tracac czas: migracja dziewczat z Erytrei do Chartumu [‘Wasting time’: migratory trajectories of adolescence among Eritrean refugee girls in Khartoum], in Jaroslaw Rozanski, ed., Collectanea Sudanica vol. 4. Warsaw:: Wyszynski University (217–252).