Kan vi forutse krig? Studier gir grunn til optimisme [Can we predict conflict? Studies give cause for optimism]

Popular Article

Nygård, Håvard Mokleiv; Håvard Hegre & Peder Landsverk (2021) Kan vi forutse krig? Studier gir grunn til optimisme [Can we predict conflict? Studies give cause for optimism], Aftenposten, 26 January.