Korona som dobbeltkrise for det nordiske samarbeidet: en politisk sosiologisk tilnærming [Corona as a Double Crisis for Nordic Collaboration]

Popular Article

Sefton, Therese; Kristin Bergtora Sandvik & Maria Gabrielsen Jumbert (2020) Korona som dobbeltkrise for det nordiske samarbeidet: en politisk sosiologisk tilnærming [Corona as a Double Crisis for Nordic Collaboration], sosiologen.no, 1 November.

Mens Covid-19 også er en regional helsekrise, så argumenter vi for at ulik tilnærming til Covid-19 også har medført en ny spenning i det nordiske samarbeidet. Vi diskuterer hvordan Koronapandemien bringer et nytt tema inn i norden-studier og inn i politisk sosiologi, nemlig studiet av dobbelt-kriser.

Read the op-ed here (in Norwegian)