Norge bør fronte fredsbevarende operasjoner [Norway should support peacekeeing operations]

Popular Article

Hegre, Håvard; Lisa Hultman & Håvard Mokleiv Nygård (2020) Norge bør fronte fredsbevarende operasjoner [Norway should support peacekeeing operations], Dagens Næringsliv, 29 February.

Fredsbevarende operasjoner er et svært kostnadseffektivt tiltak for verdenssamfunnet.

Read the op-ed here