Menneskerettighetene i Norges hovedsamarbeidsland 1985 [Human Rights in Norway's Main Collaborating Countries 1985]

Edited Volume

Andreassen, Bård-Anders; Jan Egeland; Asbjørn Eide; Bernt Hagtvet; Tor Skålnes; Hugo Stokke; & Bjørn Stormorken, eds, (1985) Menneskerettighetene i Norges hovedsamarbeidsland 1985 [Human Rights in Norway's Main Collaborating Countries 1985]. Bergen / Oslo: CMI / Det norske menneskerettighetsprosjektet.