Transnasjonale organisasjoner: Vekst og virksomhet [Transnational Organizations: Growth and Activity]

Non-refereed Journal Article

Skjelsbæk, Kjell (1973) Transnasjonale organisasjoner: Vekst og virksomhet [Transnational Organizations: Growth and Activity], Internasjonal Politikk(1): 89–106.

Authors

Kjell Skjelsbæk

Kjell Skjelsbæk

Researcher, PRIO Director