Oppdragelse til fred i forhold til andre fredsskapende tiltak [Peace Education in Relation to Other Peace-creating Activities]

Book Chapter

Skjelsbæk, Kjell (1972) Oppdragelse til fred i forhold til andre fredsskapende tiltak [Peace Education in Relation to Other Peace-creating Activities], in Aarek, Wilhelm; & Kjell Rosenberg, eds, Fred er vegen. Oslo: Lærerstudentenes forlag.

Authors

Kjell Skjelsbæk

Kjell Skjelsbæk

Researcher, PRIO Director