Fredsforskning og oppdragelse til fred [Peace Research and Peace Education]

Book Chapter

Skjelsbæk, Kjell (1972) Fredsforskning og oppdragelse til fred [Peace Research and Peace Education], in Aarek, Wilhelm; & Kjell Rosenberg, eds, Fred er vegen. Oslo: Lærerstudentenes forlag.

Authors

Kjell Skjelsbæk

Kjell Skjelsbæk

Researcher, PRIO Director