Noen kommentarer til Bergos artikkel om direkte investeringer i utlandet [Some Comments on Bergo's Article on Direct Investments Abroad]

Non-refereed Journal Article

Samdal, Inge (1972) Noen kommentarer til Bergos artikkel om direkte investeringer i utlandet [Some Comments on Bergo's Article on Direct Investments Abroad], Internasjonal Politikk(4): 727–729.

Authors

Inge Samdal

Inge Samdal

Researcher