Stortinget - en sosial elite? En undersøkelse av sammenhengen mellom sosial bakgrunn og politisk karriere [The Norwegian Parliament: A Social Elite? A Study of the Connection between Social Background and Political Career]

Monograph

Hellevik, Ottar (1969) Stortinget - en sosial elite? En undersøkelse av sammenhengen mellom sosial bakgrunn og politisk karriere [The Norwegian Parliament: A Social Elite? A Study of the Connection between Social Background and Political Career]. Oslo: PAX.