Norsk aluminiumsindustri og internasjonal storkapital [Norwegian Aluminium Industry and International Capital]

Non-refereed Journal Article

Hveem, Helge & Dag Viljen Poleszynski (1977) Norsk aluminiumsindustri og internasjonal storkapital [Norwegian Aluminium Industry and International Capital], Vår Samtid(2): 8–14.