U-landa og verdenshandelen [Developing Countries and World Trade]

Book Chapter

Skjelsbæk, Kjell & Helge Hveem (1976) U-landa og verdenshandelen [Developing Countries and World Trade], in Stig Utnem, ed., Rettferdigheten kan ikke vente. Oslo: Triangelforlaget (76–91).