Afrikander-nasjonalismens vekst 1934-48. Eit notat om klassegrunnlag, ideologisk orientering og organisatorisk struktur [The Growth of Afrikander Nationalism 1934-38]

Book Chapter

Tjønneland, Elling Njål (1981) Afrikander-nasjonalismens vekst 1934-48. Eit notat om klassegrunnlag, ideologisk orientering og organisatorisk struktur [The Growth of Afrikander Nationalism 1934-38], in Øyvind Østerud, ed., Nasjonalisme og nasjonalitet. Oslo: Universitetet i Oslo (93–168).

Authors

Editors

Øyvind Østerud

Øyvind Østerud

Chair of PRIO Board 2004-2006