Fredelig bruk av atomenergien - er det mulig å stoppe der? [Peaceful Use of Nuclear Energy - Is it POssible to Stop at That?]

Non-refereed Journal Article

Poleszynski, Dag Viljen (1976) Fredelig bruk av atomenergien - er det mulig å stoppe der? [Peaceful Use of Nuclear Energy - Is it POssible to Stop at That?], Forskningsnytt 21(3): 9–15.