Navigasjonsstasjonene, Polaris-ubåtene og basepolitikken [The Navigation Stations, The Polaris Submarines and the Base Policy]

Monograph

Gleditsch, Nils Petter & Albert Langer (1976) Navigasjonsstasjonene, Polaris-ubåtene og basepolitikken [The Navigation Stations, The Polaris Submarines and the Base Policy]. Oslo: PAX. PAX rapport.