Loran C er ikke bare historie [Loran C is not Barely Historical]

Book Chapter

Botnen, Ingvar (1978) Loran C er ikke bare historie [Loran C is not Barely Historical], in Norge i atomstrategien. Atompolitikk, basepolitikk, alliansepolitikk. Oslo: PAX (70–90).