Kjønn og makt i ulike kulturer [Gender and Power in Different Cultures]

Book Chapter

Skjønsberg, Else (1976) Kjønn og makt i ulike kulturer [Gender and Power in Different Cultures], in Støren, Thordis; & Tone Schou Wetlesen, eds, Kvinnekunnskap. Oslo: Gyldendal (36–60).