Nedrustning, utviklingshjelp og full sysselsetting [Disarmament, development assistance and full employment]

Book Chapter

Bjerkholt, Olav (1980) Nedrustning, utviklingshjelp og full sysselsetting [Disarmament, development assistance and full employment], in Thorbjørn Jagland, ed., Atomvåpen og usikkerhetspolitikk. Oslo: Tiden (366–375).