Hvordan skjerme oss mot atomvåpnene? [How to protect ourselves against the nuclear weapons?]

Book Chapter

Lodgaard, Sverre (1980) Hvordan skjerme oss mot atomvåpnene? [How to protect ourselves against the nuclear weapons?], in Thorjørn Jagland, ed., Atomvåpen og usikkerhetspolitikk. Oslo: Tiden (334–351).