Norsk utviklingshjelp og norske varer og tjenester [Norwegian Development Aid and Norwegian Goods and Services]

Non-refereed Journal Article

Strand, Jon (1980) Norsk utviklingshjelp og norske varer og tjenester [Norwegian Development Aid and Norwegian Goods and Services], Internasjonal Politikk(2): 303–322.

Authors

Jon Strand

Jon Strand

Researcher