Virkninger av utviklingshjelpen på norsk økonomi [Effects of the development aid on the Norwegian economy]

Non-refereed Journal Article

Strand, Jon (1980) Virkninger av utviklingshjelpen på norsk økonomi [Effects of the development aid on the Norwegian economy], Sosialøkonomen(1): 13–19.

Authors

Jon Strand

Jon Strand

Researcher