Mot forhandlinger i Sør-Afrika [Towards Negotiations in South Africa]

Non-refereed Journal Article

Tjønneland, Elling Njål (1990) Mot forhandlinger i Sør-Afrika [Towards Negotiations in South Africa], Afrikainformasjon(4): 16–18.

Authors