Norsk våpeneksport og EFs indre marked [Norwegian Arms Export and the EC Internal Market]

PRIO Report

Erlandsen, Hans Chr. (1991) Norsk våpeneksport og EFs indre marked [Norwegian Arms Export and the EC Internal Market], PRIO Report, 1. Oslo: PRIO.