Subkulturer i det globale rom. Ghettoer og verdensomspennende nettverk [Subcultures in the Global Space. Ghettoes and Global Networks]

Peer-reviewed Journal Article

Eriksen, Thomas Hylland (1991) Subkulturer i det globale rom. Ghettoer og verdensomspennende nettverk [Subcultures in the Global Space. Ghettoes and Global Networks], Samtiden 101(6).

Authors