Veiskille for åpen tilgang til forskningsresultater

Report - Other

Carling, Jørgen; Marta Bivand Erdal; Bård Harstad; Carl Henrik Knutsen; Trude Lappegård; Torbjørn Skardhamar; & Gudrun Østby (2018) Veiskille for åpen tilgang til forskningsresultater, En redegjørelse for mulige konsekvenser av Plan S for publisering, forskningskvalitet og forskningsmiljøer. Oslo: PRIO.

I denne rapporten krever forskere fra Institutt for fredsforskning (PRIO) og Universitetet i Oslo (UiO) en konsekvensutredning av ‘Plan S’. Forskerne støtter kravet om åpen forskning, men mener dette kan oppnås på andre måter, og uten de mest alvorlige konsekvensene. Rapporten peker på en lang rekke problematiske sider ved planen, som svekkelse av kvalitetssikring, mindre internasjonalisering og dårligere muligheter for å skille mellom god og dårlig forskning.

Rapporten kommer med anbefalinger som er rettet mot å sikre åpen tilgang til forskningsresultater, samtidig som forskningens integritet og samfunnsverdi opprettholdes.

Authors

Jørgen Carling

Jørgen Carling

Research Professor

Marta Bivand Erdal

Marta Bivand Erdal

Research Professor in Migration Studies

Carl Henrik Knutsen

Carl Henrik Knutsen

Research Professor

Gudrun Østby

Gudrun Østby

Research Professor