Programming and editing resilience?

Book Chapter

Kaufmann, Mareile (2018) Programming and editing resilience?, in Henrik Syse, ed., Norge etter 22. juli: Forhandlinger om verdier, identiteter og et motstandsdyktig samfunn. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (177–191).