Grenser for fellesskap: Mangfold og uenigheter i lys av 22. juli

Book Chapter

Ezzati, Rojan Tordhol (2018) Grenser for fellesskap: Mangfold og uenigheter i lys av 22. juli, in Henrik Syse, ed., Norge etter 22. juli: Forhandlinger om verdier, identiteter og et motstandsdyktig samfunn. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (47–65).