Å våge å være norske sammen

Book Chapter

Erdal, Marta Bivand (2018) Å våge å være norske sammen, in Henrik Syse, ed., Norge etter 22. juli: Forhandlinger om verdier, identiteter og et motstandsdyktig samfunn. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (27–46).