Hva er egentlig verdier?

Book Chapter

Syse, Henrik (2018) Hva er egentlig verdier?, in Henrik Syse, ed., Norge etter 22. juli: Forhandlinger om verdier, identiteter og et motstandsdyktig samfunn. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (15–26).