Forord: Syv år etter

Book Chapter

Syse, Henrik (2018) Forord: Syv år etter, in Henrik Syse, ed., Norge etter 22. juli: Forhandlinger om verdier, identiteter og et motstandsdyktig samfunn. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (9–13).