Samfunnsgeografiske metoder [Methods in Human Geography]

Book Chapter

Haugen, Heidi Østbø & Andreas Forø Tollefsen (2017) Samfunnsgeografiske metoder [Methods in Human Geography], in Stokke, Kristian; & David Jordhus-Lier, eds, Samfunnsgeografi: En innføring. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (63–72).

​Samfunnsgeografi er et romlig fag. Hvordan går samfunnsgeografer fram for å studere rom, sted, territorium og skala? Forskningstemaene samfunnsgeografer jobber med krever et bredt spekter av metoder. I dette kapitlet går vi gjennom metodene samfunnsgeografer anvender i dag.

Read the chapter here (Open Access)