Å bli seg selv gjennom andre: Axel Honneths politisk-etiske ytringsfrihet

Book Chapter

Lysaker, Odin (2016) Å bli seg selv gjennom andre: Axel Honneths politisk-etiske ytringsfrihet, in Mesel, Terje; & Paul Leer-Salvesen, eds, Moralske borgere: Refleksjoner over etikk og samfunn. Oslo: Portal Forlag (27–48).