O geopolitike chechenskoi voiny: "natsional'nyi interes" kak sopernichestvo biurokratii i elit [The Geopolitics of the Chechen War: "National Interest" as Rivalry between Beauracracies and Elites]

Non-refereed Journal Article

Tishkov, Valery (1997) O geopolitike chechenskoi voiny: "natsional'nyi interes" kak sopernichestvo biurokratii i elit [The Geopolitics of the Chechen War: "National Interest" as Rivalry between Beauracracies and Elites], Svobodnaya mysl (Free Thought)(4): 65–74.

Authors

Valery Tishkov

Valery Tishkov

Researcher