Hege Skjeie

Hege Skjeie is a Contributor on a PRIO project or a publication with a PRIO person, and is otherwise not associated with PRIO.

All Publications

Book Chapter

Syse, Henrik (2008) Krigens etikk - bare for menn? [Ethics of War - for Men Only?], in Skjeie, Hege; Inger Skjelsbæk; & Torunn L. Tryggestad, eds, Kjønn, krig, konflikt. Oslo: PAX (92–102).
Tryggestad, Torunn L. (2008) Kvinner, fred og sikkerhet - en ny dagsorden i FN [Women, Peace and Security - A New UN Agenda], in Skjeie, Hege; Inger Skjelsbæk; & Torunn L. Tryggestad, eds, Kjønn, krig, konflikt. Oslo, Norway: PAX (138–152).
Hernes, Helga (2008) De nye krigene i et kjønnsperspektiv [The New Wars in a Gender Perspective], in Skjeie, Hege; Inger Skjelsbæk; & Torunn L. Tryggestad, eds, Kjønn, krig. konflikt. Oslo, Norway: PAX (17–32).
Skjelsbæk, Inger (2008) Kjønn og vold i krigssonen [Gender and Violence in the War Zone], in Skjeie, Hege; Inger Skjelsbæk; & Torunn L. Tryggestad, eds, Kjønn, krig og konflikt. Oslo, Norway: PAX (46–59).
Tønnesson, Stein (2008) Hva er nytt i krig? [What's New in War?], in Skjeie, Hege; Inger Skjelsbæk; & Torunn L. Tryggestad, eds, Kjønn, krig, konflikt. Oslo: PAX (127–137).

Edited Volume

Skjelsbæk, Inger; Hege Skjeie; & Torunn L. Tryggestad, eds, (2008) Kjønn, Krig og Konflikt [Gender, War, Conflict]. Oslo, Norway: PAX.