Rune Ottosen

Information Director / Researcher

Rune Ottosen left PRIO in 1996. The information on this page is kept for historical reasons.

All Publications

Peer-reviewed Journal Article

Ottosen, Rune (1995) Enemy Images and the Journalistic Process, Journal of Peace Research 32(1): 97–112.
Ottosen, Rune & Martin Eide (1994) "Science Journalism" without Science Journalists, Public Understanding of Science 3(4): 425–435.
Ottosen, Rune (1992) The Allied Forces Media Victory in the Gulf. Waterloo for Journalism, The NORDICOM Review of Mass Communication Research(2).
Ottosen, Rune (1992) The Media and the Gulf War Reporting: Advertising for the Arms Industry?, Bulletin of Peace Proposals 23(1): 71–83.
Ottosen, Rune (1991) Enemy Images in Norwegian Media since the Thaw in East-West Relations, The NORDICOM Review of Nordic Mass Communication Research(1): 52–56.

Book Chapter

Ottosen, Rune (1994) The Mass Media as Mythmaker of Smart Bombs and Commercializer for the Weapons Industry, in Blumberg, Herbert H.; & Christopher French, eds, Lessons from the Gulf War: Social Science Findings. Lanham, MD: University Press of America (329–348).
Ottosen, Rune (1993) Fra fjernsynsskjermen i USA til norske avisspalter. Nyhetsfiltre og nyhetskriterier i dekningen av Panama-invasjonen, in Helland, Knut; & Ingunn Hagen, eds, Verda sett gjennom fjernsynsskjermen. Oslo: Samlaget.
Ottosen, Rune (1992) Truth: The First Victim of War?, in Mowlana, Hamid; George Gerbner; & Herbert I. Schiller, eds, Triumph of the Image: the Media's War in the Persian Gulf - a Global Perspective. Boulder, CO: Westview Press (137–143).

Non-refereed Journal Article

Ottosen, Rune (1993) De farlige fiendebildene [The Dangerous Enemy Images], Tidssignalet(4).
Ottosen, Rune (1992) Voice of America - Psykologisk krigføring eller journalistikk, Alternativ Framtid(2): 23–26.
Ottosen, Rune (1990) U-landene salderingspost for mer øst-samarbeid?, Utvikling(1).

PRIO Report

Ottosen, Rune (1992) Media and War Reporting: Public Relations vs. Journalism, PRIO Report, 5. Oslo: PRIO.
Ottosen, Rune (1991) The Gulf War with the Media as Hostage, PRIO Report, 4. Oslo: PRIO.