Tillit, migrasjon og offentlige institusjoner

Please note: This page refers to an event that has already taken place.

Time: Thursday, 13 June 2019 08:30-10:30
Place: PRIO, Hausmanns gate 3, Oslo

Tillit, migrasjon og offentlige institusjoner
Children playing. Photo: Lukas / Pexels.com

​Målet med seminaret er å sette søkelys på tillit og kommunikasjon i møte mellom innvandrere og offentlige institusjoner i Norge. PRIO og Caritas Norge tar initiativ til dette seminaret i forbindelse med avslutningen av prosjektet «Trust across Borders: State institutions, families and child welfare services in Poland and Norway», samt på bakgrunn av innsikt fra tidligere arbeid med temaet.


08.10
​Te/kaffe og enkel servering
​08.30
​Velkommen!
​08.40    
​Et sivilsamfunnsblikk på tillit, migrasjon og offentlige institusjoner (Alexander Golding, Caritas Norge)
​08.50    
​Tillit over grensene: Innsikt fra en litteraturgjennomgang og deltakende polsk-norske samlinger om tillit og barnevern (Marta Bivand Erdal, PRIO)
​09.10    
​Introduksjon av innlederne
09.15    
Inviterte innlegg: Erfaringer med arbeid med tillitsbygging og kommunikasjon i offentlige institusjoners møte med innvandrere – og et sivilsamfunnsperspektiv


Cecilie Glomseth, Seniorrådgiver integrering, NAV Oslo 

Ragnhild Spilker, Folkehelseinstituttet – Enhet for migrasjonshelse 

Unni Nygaard, Seniorrådgiver, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Anna-Sofie Ekendahl-Dreyer, Daglig leder, Caritas  Ressurssenter i Oslo
​09.55    
​Panelsamtale, med innledere og alle i salen (moderert av Alexander Golding, Caritas Norge og Marta Bivand Erdal, PRIO)
​10.30    
​Takk for idag


This seminar will be held in Norwegian, and is co-organised by PRIO and Caritas Norway.

PRIO logo
CARITAS.png
EEA_grants@4x (1).png
EEA_grants@4x (1).png