Hva vet vi om innvandreres bånd til Norge og opprinnelseslandet?

Frokostseminar i regi av Norges forskningsråd, basert på migrasjonsforskning ved PRIO

Please note: This page refers to an event that has already taken place.

Time: Wednesday, 26 April 2017 08:00-09:45
Place: Grand Hotel. Karl Johans gt. 27 (7. etasje), Oslo

Hva vet vi om innvandreres bånd til Norge og opprinnelseslandet?
Photo: Shutterstock

​Mange frykter at når innvandrere har sterke bånd til landet de forlot, så svekkes integreringen i Norge. Er det slik, og hva betyr det i så fall for politikkutforming?

Innledere:

Jørgen Carling: Forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO). Carling er en av Norges mest internasjonalt profilerte migrasjonsforskere. Han leder for tiden et prosjekt om mennesker som lever i to land.

Marta Bivand Erdal: Forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO). Erdal leder blant annet forskningsprosjekter om statsborgerskapets betydning og om konsekvenser av religiøst og etnisk mangfold i det norske samfunnet.

Det blir også forberedte kommentarer og muligheter for spørsmål og diskusjon.

Frokost serevers fra kl. 08.00, og programmet startet 08.30.

Påmelding er påkrevd.