Brytningstid for utenrikspolitikken?

Megatrender, utviklingstrekk og risikofaktorer

Please note: This page refers to an event that has already taken place.

Time: Wednesday, 23 April 2014 17:00-19:00
Place: Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Oslo

Brytningstid for utenrikspolitikken?
​​Norges interesser, rolle og politikk i dette bildet.

Utenriksminister Børge Brende i dialog med direktørene Ulf Sverdrup, NUPI og Kristian Berg Harpviken, PRIO.

Møteleder er Terje Svabø.

This seminar will be held in Norwegian.

Fri adgang. Enkel servering

Unfortunately, no more spaces are available at this seminar. You may follow a live streaming of the seminar from 17:00 by following this link​.

Dette seminaret er et samarbeid mellom PRIO, NUPI og Polyteknisk forening.

Related pages